लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेश हेटौडाले माग्यो चौथो पदमा ३९७ जना कर्मचारीको बिज्ञापन

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ,समाचारदाता, पुस १२ गते।  

प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेश  हेटौडा  स्थानीय सरकारी  सेवा  अनतर्गत  स्थानीय तहका  विभिन्न  सेवा  समुहका अप्राविधिक तथा प्राविधिक र स्वास्थ्य सेवा तर्फका  विभिन्न पदको लागि ३९७ जना कर्मचारीको बिज्ञापन निकालिएको छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *