लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल स्टाफ नर्स भर्ना सम्बन्धी सुचना

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ,समाचारदाता, माघ २४ गते।

यस लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको लागी निम्न अनुसारका पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ती  गर्नु पर्ने  भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकले सम्बन्धित पदको लागि दरखास्तको लागि आव्हान गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *