प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली विभिन्न सेवा समुहमा रोजगारीको अवसर

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ,समाचारदाता, माघ २५ गते।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवामा विभिन्न समुहमा कर्मचारी आवश्यक  भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकले सम्बन्धित पदको लागि दरखास्तको लागि आव्हान गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *