बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगद्धारा प्राबिधिक अप्राबिधिक छैटौं तह र स्वास्थ आठौ तहका विभिन्न पदको विज्ञापन पदसंख्या थप माग

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ,समाचारदाता,फाल्गुन ४ गते। 

बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्राबिधिक अप्राबिधिक छैटौं तह र स्वास्थ आठौ तहका विभिन्न पदको विज्ञापन पदसंख्या थप माग गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *