स्वास्थ्य बीमा बोर्ड काठमाडौँ मा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सुचना

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ,समाचारदाता, माघ १९ गते।

स्वास्थ्य  बीमा बोर्ड  काठमाडौँमा दर्ता अधिकारी  ना सु वा पाँचौ  तह सरह ४४ जना जनशक्ति आवश्यक  भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक उम्मेद्वारबाट दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *