एन आई सी (NIC Asia) बैंक मा रोजगारी को अवसर , अनुभव न चाहिने

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ,समाचारदाता, माघ १९ गते।

एन आई सी (NIC Asia) बैंक मा  Tarinee Assistant पदको लागि सात वटै प्रदेशको लागि कर्मचारी आवश्यक  भएकोले योग्यता पुगेका उम्मेद्वार दरखास्त  दिन सक्ने छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *