साझा यातायातमा पदहरुमा रोजगारीको अवसर

अनलाईन न्युजपाटी काठमाडौँ,समाचारदाता,असार ३ गते।

साझा यातायातमा स्थानीय सरकारी सेवामा विभिन्न पदहरुमा कर्मचारी आवश्यक  भएकोले योग्यता पुगेका उम्मेद्वारहरुलाई दरखास्त दिन आह्वा गरिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *