“बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ” कार्यक्रमको साइकल खरिद व्यापक भ्रष्टाचार

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ,समाचारदाता,साउन१९ गते। मधेश सरकारले छात्रा शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न निकै ताम झामका साथ घोषणा गरेको ‘बेटी…