आजको विदेशी मुद्राको नेपाली बजार मूल्य कति पुग्यो ?

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ,समाचारदाता,साउन ३१ गते। नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा आजको लागि विदेशी मुद्रकाको नेपाली मूल्य निर्धारण गरेको छ…

सुन र चाँदीको मूल्य संगै, आजको विदेशी मुद्राको नेपाली बजार मूल्य कति पुग्यो ?

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ,समाचारदाता,साउन २९ गते। नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा आजको लागि विदेशी मुद्रकाको नेपाली मूल्य निर्धारण गरेको छ…

सुन र चाँदीको मूल्य संगै, आजको विदेशी मुद्राको नेपाली बजार मूल्य कति

अनलाईन न्युजपाटी,काठमाडौँ,समाचारदाता,साउन २८ गते। नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा आजको लागि विदेशी मुद्रकाको नेपाली मूल्य निर्धारण गरेको छ…

सुन र चाँदीको मूल्य संगै, आजको विदेशी मुद्राको नेपाली बजार मूल्य कति

अनलाईन न्युजपाटी ,काठमाडौँ,समाचारदाता,साउन २५ गते। नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा आजको लागि विदेशी मुद्रकाको नेपाली मूल्य निर्धारण गरेको…

आज विदेशी मुद्राको नेपाली मूल्य कति

अनलाईन न्युजपाटी ,काठमाडौँ,समाचारदाता,साउन २३ गते। नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा आजको लागि विदेशी मुद्रकाको नेपाली मूल्य निर्धारण गरेको…